ss10@skolers.org 051/213-411

Ваннаставно особље

Драгољуб Вуковић, директор

Драгана Рожић, помоћник директора

Драгица Ваван, педагог

Јана Дубочанин, психолог

Вања Билал, библиотекар

Слађана Рађевић, секретар

Гордана Правуљац, рачуновођа

Векас Машиновић, координатор практичне наставе

Обрад  Видовић, домар

Драга Вукоман, чистачица

Свјетлана Комљеновић, чистачица

Зора Рачић, чистачица

Љиљана Миловановић, чистачица

Драгана Јованић, чистачица