ss10@skolers.org 051/213-411

Ваннаставно особље

Санела Праштало, директор

Драгица Ваван, педагог

Јана Дубочанин, психолог

Вања Билал, библиотекар

Слађана Рађевић, секретар

Гордана Правуљац, рачуновођа

Векас Машиновић, координатор практичне наставе

Горан Азарић, домар

Драга Вукоман, чистачица

Свјетлана Комљеновић, чистачица

Зора Рачић, чистачица

Сања Вуковић, чистачица

Драгана Јованић, чистачица