ss10@skolers.org 051/213-411

Шумарство и обрада дрвета

Шумарски техничар

У оквиру овог занимања ученик се оспособљава за самосталан рад у шумарству. Oн планира, припрема, организује и контролише рационално кориштење средстава, материјала и енергије у оквиру процеса производње.
Припрема сву потребну техничку и пословну документацију и у вези с тим посједује одговарајући степен информатичке писмености. Планира, припрема, организује и контролише рад појединца, групе и одјељења, успоставља комуникацију са сарадницима и пословним партнерима.
Своја знања успјешно користи при производњи садног материјала и подизању нових шумских засада, култура и плантажа.

stsup