ss10@skolers.org 051/213-411

Школа данас

Школа ученика у привреди Бања Лука под овим називом ради од 1993. године а основана је много раније, те је кроз историју мијењала називе, локације (објекте) и занимања која је образовала. Од 2012. године Школа ученика у привреди је Јавна установа.
Школа се налази у самом центру града у улици Николе Пашића 11А.
Школску зграду чини један објекат који се састоји од подрума у којем се налази радиона за извођење практичне наставе, приземља и три спрата.
У објекту се налази једанаест модерно опремљених учионица и кабинета за извођење теоретске и практичне наставе, зборница, библиотека и канцеларије управе школе. Важно је нагласити да наставном процесу велики допринос дају добро опремљене радионице за извођење практичне наставе.

Јавна установа Школа ученика у привреди образује сљедеће струке и занимања:

Данас, школа образује и васпитава око 600 ученика и запошљава око 60 радника наставног и ваннаставног профила.

IGOR0674-Edit

Нагласили би да школа има дугу и успјешну традицију у такмичењима у оквиру струка које образује и то на свим нивоима од локалног до државног. Поред овог, школа је позната и по успјесима спортских секција. Све ово говори о квалитетном раду наставног и ваннаставног особља са ученицима.
Можемо се похвалити да су наши ученици и запослени често дио многих хуманитарних акција.

ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука је специфична по чврстом споју духовног и практичног рада на основу којег се школују многе генерације ученика за конкретан будући живот и рад.

Буди и ти дио наше школе, одабери сигурну и перспективну будућност!