ss10@skolers.org 051/213-411

Савјет ученика

Савјет ученика представља заједничко тијело ученика једне школе с циљем заступања њихових права и интереса, те унапређивања статуса ученика. Основни циљ Савјета ученика је да створи друштво у којем ће средњошколци – ученици бити препознати као ресурс који држава користи, а не као проблем који треба рјешавати. Такође циљ Савјета ученика је да кроз вршњачке едукације, тренинге и семинаре изради нову генерацију комуникативних, одговорних, солидарних, асертивних лидера за боље сутра. Наш мото је – „Лидер у школи, лидер у будућности“

Сви Савјети ученика Републике Српске ( њих 89 ) су уједињени у Мрежу савјета ученика Републике Српске – mRESURS.

Актуелно, на челу Савјета ученика ЈУ Школе ученика у привреди Бања Лука је Горан Волаш, ученик IV3  разреда (шумарски техничар) а његов замјеник је Данијела Грбић, ученица IV1 разреда (текстилни техничар).