ss10@skolers.org 051/213-411

Наставно особље

Биљана Шешум – Ливопољац, проф. српског језика

Ана Башић, проф. српског језика

Биљана Бојанић, проф. српског језика

Сања Ступар, проф. српског језика

Санела Праштало, проф. енглеског језика

Данијела Видовић, проф. енглеског језика

Сања Кеча, проф. енглеског језика

Јово Слијепчевић, проф. математике

Биљана Ђерић, проф. математике

Мирослав Драгојевић, проф. математике

Светозар Басара, проф. физичког васпитања

Дејан Лолић, проф. физичког васпитања

Милан Родић, проф. физичког васпитања

Гордана Малешевић, проф. информатике и примјене рачунара

Дубравка Орлић, проф. информатике и примјене рачунара

Слађана Ликић, проф. историје

Милош Бјекић, проф. историје

Даница Дувњак, проф. демократије и људских права

Наталија Ченић, проф. основа предузетништва

Драго Нежић, проф. физике и основа електротехнике

Бранислава Маслеј, проф.  стручних предмета – електротехника

Бранко Панић, проф. стручних предмета – електротехника

Зоран Волаш, проф. стручних предмета – електротехника

Бранко Бањац, проф. практичне наставе – електротехника

Боран Малешевић, проф. практичне наставе – електротехника

Бобан Продановић, проф. практичне наставе – електротехника

Снежана Бабић, проф. стручних предмета из области машинства

Драган Гајић, проф. стручних предмета из области машинства

Јовица Мрзић, проф. стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Блажо Лакић, проф. стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Мира Јовић, проф. стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Сања Видојевић, проф. биологије и стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Драгана Рожић, проф. географије и стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Никола Шкрбић, проф. практичне наставе – шумарство и обрада дрвета

Анка Стијак, проф. стручних предмета – текстилство и кожарство

Зринка Простран, проф. стручних предмета – текстилство и кожарство

Зорица Дукић, проф. стручних предмета – текстилство и кожарство

Ђуја Волаш, проф. практичне наставе – текстилство и кожарство

Винка Илић, проф. практичне наставе – текстилство и кожарство