ss10@skolers.org 051/213-411

Наставно особље

Биљана Шешум – Ливопољац, проф. српског језика

Биљана Бојанић, проф. српског језика

Сања Лукић, проф. српског језика

Данијела Видовић, проф. енглеског језика

Сања Кеча, проф. енглеског језика

Јово Слијепчевић, проф. математике

Биљана Ђерић, проф. математике

Тајана Јојић, проф. математике и информатике

Светозар Басара, проф. физичког васпитања

Дејан Лолић, проф. физичког васпитања

Гордана Малешевић, проф. информатике и примјене рачунара

Слађана Ликић, проф. историје

Милош Бјекић, проф. историје

Даница Дувњак, проф. демократије и људских права

Милан Врховац, проф. православне вјеронауке

Наталија Ченић, проф. основа предузетништва

Драго Нежић, проф. физике и основа електротехнике

Бранислава Маслеј, проф.  стручних предмета – електротехника

Драгољуб Вуковић, проф. стручних предмета – електротехника

Светислав Вулић, проф. стручних предмета – електротехника

Боран Малешевић, проф. практичне наставе – електротехника

Нешо Дамјановић, проф. практичне наставе – електротехника

Бобан Продановић, проф. практичне наставе – електротехника

Снежана Бабић, проф. стручних предмета из области машинства

Драган Гајић, проф. стручних предмета из области машинства

Јовица Мрзић, проф. стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Блажо Лакић, проф. стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Мира Јовић, проф. стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Сања Видојевић, проф. биологије и стручних предмета – шумарство и обрада дрвета

Зринка Простран, проф. стручних предмета – текстилство и кожарство

Зорица Дукић, проф. стручних предмета – текстилство и кожарство

Ђуја Волаш, проф. практичне наставе – текстилство и кожарство