ss10@skolers.org 051/213-411

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2021/2022. години.

Јaвним конкурсом одређена су два уписна рока, и то:

  • јунски рок – од 14. до 25. јуна
  • јулски рок – од 5. до 16. јула 2021. године.

 

У јунском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 14. 06. 2021. године,  а завршава се у уторак,  15. 06. 2021. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати  уписа  објављују се у четвртак, 17. 06. 2021. године.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 21. 06. 2021. године, а завршава се у сриједу,  23. 06. 2021. године, за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати  уписа  објављују се у петак, 25. 06. 2021. године.

У јулском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње  школе и средње трогодишње школе почиње у понедјељак,  05. 07. 2021. године, а завршава се у сриједу, 07. 07. 2021. године.  Резултати  уписа објављују се у петак, 9. 7. 2021. године.

Од понедјељка, 12. 7. 2021. године, до петка 16. 7. 2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

Сви термини уписа су у времену од 08.00 до 14.00 часова, а резултати се објављују у 10.00 часова.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

  1. Општег успјеха у основној школи
  2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у
    одређеној струци

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се:

– у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
– у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
– у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
– у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета заначајних за струку:
– у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
– у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

Предмети значајни за струку:

  • Шумарство и обрада дрвета – Српски језик, математика, биологија, хемија и информатика
  • Електротехника – Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
  • Текстилство и кожарство – Српски језик, страни језик, физика, хемија и биологија

 

Детаље конкурса можете прочитати на линку испод:
Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2021/2022. години

Tajana

Your Turn To Talk

Your email address will not be published.